Wydarzenia

Archiwum fotograficzne rodziny Romerów prezentacja dla animatorów

 

Pokaz fotograficznego archiwum rodziny Romerów. Zapoznanie z jego historią oraz fotografiami wykonywanymi w regionie. Będzie to także okazja do porozmawia o fotografii samej w sobie.

Ćwiczenia z kompozycji oraz zapoznanie z programem warsztatów dla animatorów

 

Są to warsztaty, w trakcie których animatorzy nauczą się, jak w łatwy sposób komponować fotografie. W ramach tych zajęć odbędzie się krótki spacer fotograficzny oraz zapoznanie z programem warsztatów dla dzieci i seniorów, w których animatorzy będą asystować.

 

Spacer fotograficzny śladami Witolda Romera dla dzieci, młodzieży oraz dla seniorów

 

Spacer fotograficzny, którego celem jest odnalezienie i sfotografowanie na nowo scen oraz miejsc uchwyconych przez Witolda Romera. Spacery połączone będą z odszukiwaniem opowieści związanych z danymi miejscami iz danym czasem udokumentowanym przez Romera. Sam spacer poprzedzony zostanie warsztatami z kompozycji i obsługi aparatu.

 

Przenośne studio portretowe

 

W ramach tej części programu rozstawimy przenośne studio portretowe w często uczęszczanym miejscu miasta będziemy fotografować w nim mieszkańców przy wsparciu dzieci i seniorów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych warsztatach. Wokół studia powstanie wystawa fotografii Witold Romera oraz sukcesywnie dowieszane będą nowo powstałe zdjęcia.

 

Pokaz slajdów w ośrodku kultury

 

Podsumowaniem naszej akcji w każdej miejscowości jest pokaz slajdów zawierający zarówno fotografie uczestników spacerów, Witolda Romera, jak i dokumentację warsztatów.

 

Wielki finał w Kowarach

 

Całość projektu podsumuje wystawa oraz pokaz slajdów w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach 15 listopada o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy!