Wydarzenia

Archiwum fotograficzne rodziny Romerów prezentacja dla animatorów   Pokaz fotograficznego archiwum rodziny Romerów. Zapoznanie z jego historią oraz fotografiami wykonywanymi w regionie. Będzie to także okazja do porozmawia o fotografii samej w sobie. Ćwiczenia z kompozycji oraz zapoznanie z programem warsztatów dla animatorów   Są to warsztaty, w trakcie których animatorzy nauczą się, jak w łatwy sposób komponować fotografie. W ramach tych zajęć odbędzie się krótki spacer fotograficzny oraz zapoznanie z programem warsztatów dla dzieci i seniorów, w których animatorzy będą asystować.   Spacer fotograficzny śladami Witolda Romera dla dzieci, młodzieży oraz dla seniorów   Spacer fotograficzny, którego celem jest odnalezienie i sfotografowanie na nowo scen oraz miejsc uchwyconych przez Witolda Romera. Spacery połączone będą z odszukiwaniem opowieści związanych z danymi miejscami iz danym czasem udokumentowanym przez Romera. Sam spacer poprzedzony zostanie warsztatami z kompozycji i obsługi aparatu.   Przenośne studio portretowe   W ramach tej części programu rozstawimy przenośne studio portretowe w często uczęszczanym miejscu miasta będziemy fotografować w nim mieszkańców przy wsparciu dzieci i seniorów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych warsztatach. Wokół studia powstanie wystawa fotografii Witold Romera oraz sukcesywnie dowieszane będą nowo powstałe zdjęcia.   Pokaz slajdów w ośrodku kultury   Podsumowaniem naszej akcji w każdej miejscowości jest pokaz slajdów zawierający zarówno fotografie uczestników spacerów, Witolda Romera, jak i dokumentację warsztatów.   Wielki finał w Kowarach   Całość projektu podsumuje wystawa oraz pokaz slajdów w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach 15 listopada o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy!