Idea

TIFFcenter

TIFF Center to innowacyjna przestrzeń rozwoju przez fotografię. Łączy w sobie ośrodek warsztatowy, otwartą czytelnię książki fotograficznej, biuro promocji fotografii oraz studio rezydencji artystycznych. Chcemy, aby centrum stało się miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych fotografią we Wrocławiu, dlatego jest to inicjatywa otwarta na zewnętrzne pomysły i nieformalne spotkania. W TIFF Center dzielimy się z publicznością tym, co dla nas w fotografii najciekawsze.

TIFF Center został stworzony przez TIFF Collective, poświęcony promowaniu fotografii we Wrocławiu. Grupa ta  posiada otwartą formułę i działa we współpracy z innymi podmiotami, stowarzyszeniami, inicjatywami i artystami. Kolektyw pełni także funkcję organizatora działań edukacyjnych, które funkcjonują pod wspólną nazwą TIFF Academy. Ta ostatnia inicjatywa składa się z bezpłatnych warsztatów organizowanych w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska, jak również z odpłatnych warsztatów fotograficznych organizowanych dla różnych grup wiekowych we Wrocławiu.

Naszą misją jest rozwój przez fotografię jak największej i jak najbardziej zróżnicowanej grupy ludzi. Ten cel przyświeca nam przy tworzeniu coraz to nowszych obszarów działań TIFFu – wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjnych czy też networkingowych. Chcemy, aby działalność TIFF Center zapoczątkowała proces powstawania instytucji, która sprzyja rozwijaniu naszych założeń, a także która pomaga nam kreować przyjazne środowisko dla poznawania fotografii, a także jej rozwijania, co jest dla nas kluczowym zagadnieniem.