Kontakt

TIFF CENTER

Zapraszamy do kontaktu: ul. Ruska 46 A, III p. 50-079 Wrocław Sprawy ogólne center@tiff.wroc.pl Sprawy warsztatowe academy@tiff.wroc.pl Maciej Bujko Warsztaty / Współpraca z organizacjami zewnętrznymi m.bujko@tiff.wroc.pl Paulina Anna Galanciak Warsztaty / Czytelnia p.galanciak@tiff.wroc.pl Kama Wróbel Promocja, Administracja promocja@tiff.wroc.pl Paweł Kowalski Mądrowanie się / Głupie żarty p.kowalski@tiff.wroc.pl

Napisz do nas