(Polski) Kontakt

(Polski) TIFF CENTER

(Polski) Zapraszamy do kontaktu:

ul. Ruska 46 A, III p.
50-079 Wrocław

Sprawy ogólne
center@tiff.wroc.pl

Sprawy warsztatowe
academy@tiff.wroc.pl

Maciej Bujko
Warsztaty / Współpraca z organizacjami zewnętrznymi
m.bujko@tiff.wroc.pl

Paulina Anna Galanciak
Warsztaty / Czytelnia
p.galanciak@tiff.wroc.pl

Kama Wróbel
Promocja, Administracja
promocja@tiff.wroc.pl

Paweł Kowalski
Mądrowanie się / Głupie żarty
p.kowalski@tiff.wroc.pl

Contact us