(Polski) TIFF 365 // Prace Leśne | Michał Łuczak

(Polski) Prace leśne | Michał Łuczak – wystawa w Miejscu przy Miejscu 14

(Polski) Prace leśne
Pomniki przyrody
Inwentaryzacja

20 sierpnia – 30 października 2020
udostępnienie wystawy: czwartek, 20 sierpnia, godz. 12:00

galeria Miejsce przy Miejscu 14
plac Strzelecki 14 | Wrocław

(Polski) TIFF Center, TIFF Festival i galeria Miejsce przy Miejscu 14 zapraszają na wystawę fotografii Michała Łuczaka Prace Leśne.

Leśnicy od kilkunastu lat przebudowują polskie lasy. Zmieniają ich strukturę gatunkową, nasadzając na przykład buki i dęby, bardziej odporne na postępujące zmiany klimatyczne niż sosna zwyczajna czy świerk pospolity. Celem tych działań ma być zachowanie bogactwa biologicznego ekosystemów leśnych. Jednocześnie kontynuują pozyskiwanie surowca, czyli drewna. W uproszczeniu ten proces nazywa się gospodarką leśną trwale zrównoważoną.

W programie studiów na Wydziałach Leśnictwa są zajęcia takie jak transport leśny, pozyskiwanie drewna, ekonomika leśnictwa czy gospodarka łowiecka. Brakuje natomiast zajęć poświęconych emocjonalnej więzi człowieka z lasem i jego oddziaływania na naszą psychikę. Może dlatego leśnicy często tej więzi nie rozumieją. Tymczasem las pamiętany przez człowieka jest częścią jego tożsamości, lokalizacją ważnych wspomnień.
Coraz częściej i głośniej wybrzmiewa pogląd, że czas wyłączyć nawet 20% naszych lasów z użytkowania rębnego i pozostawić je przyrodzie. Jednak od niemal 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy Park Narodowy, a unikalne starodrzewia w takich miejscach jak Puszcza Karpacka podlegają gospodarce leśnej, której głównym priorytetem jest pozyskanie surowca, a konsekwencją zniszczenie środowiska naturalnego.
Nowe nasadzenia w liczbie około 500 milionów drzewek rocznie nie są w stanie realnie zbilansować wycinek ani odtworzyć zdewastowanych ekosystemów.

***
Michał Łuczak – fotograf, artysta wizualny, kurator. Pracuje głównie z fotografią i video. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opawie oraz iberystyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2010 roku jest częścią kolektywu Sputnik Photos. Współprowadzi roczny warsztat fotografii dokumentalnej Program Mentorski Sputnik Photos oraz wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W ostatnich latach skupia się na skomplikowanej i interesownej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym i swym najbliższym otoczeniem. Nie szuka daleko, jego najnowsze prace koncentrują się na lokalnych problemach, które mogą być również postrzegane uniwersalnie: konsekwencje przemysłu węglowego czy gospodarcze traktowanie lasów.
Jest autorem książek fotograficznych: Brutal (2012), Koło miejsca/Elementarz (wraz z Krzysztofem Siwczykiem, 2016), 11.41 (wraz z Filipem Springerem, 2016).

Wystawa jest częścią cyklu wydarzeń edukacyjnych pod nazwą TIFF 365. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.